İŞ'TE SAĞLIĞIN VE GÜVENLİĞİN UZMANI…
Bize Ulaşın: 0 232 325 6 325

Yönetmelikler/Tebliğler

NameSizeHits
Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ751.1 KiB180
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik26.6 KiB177
Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik17.6 KiB179
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik39.5 KiB178
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik68.6 KiB175
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik26.0 KiB173
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik34.1 KiB174
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik30.7 KiB175
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik26.1 KiB172
Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ92.3 KiB175
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik28.6 KiB182
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği20.7 KiB185
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik46.5 KiB166
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik18.3 KiB166
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği22.0 KiB190
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği56.7 KiB172
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik1.7 MiB182
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik117.6 KiB173
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği1.6 MiB188
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ18.9 KiB170
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik31.7 KiB166
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği23.8 KiB192
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği718.1 KiB54
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik32.8 KiB170
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik2.7 MiB163
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik25.1 KiB167
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik16.8 KiB176
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik20.1 KiB172
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik24.5 KiB169
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik47.4 KiB169
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ17.7 KiB173
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik95.2 KiB171
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik25.4 KiB172
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik36.0 KiB172
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği16.6 KiB190

Adresimiz

10030 Sokak D Blok No: 10/16 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Çiğli / İzmir
Tel: 0 232 325 6 325
Fax: 0 232 325 6 326
Website: http://www.piramidosgb.com
Email: info@piramidosgb.com