Acil Durumu Eylem Planlaması

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında çıkartılan 18.06.2013 tarihli ve 28681 sayılı ”İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” ile tüm iş yerleri Acil Durum Eylem Planı hazırlamak zorundadır.