Hizmetler

İş Yeri Hekimi

Piramid Ortak Sağlık Güvenlik Birimi her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı iş yeri hekimleriyle, çalışanların daha sağlıklı bir iş ortamında..

Diğer Sağlık Personeli

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda geçen İSG kurul çalışmalarında ve PİRAMİD OSGB’de iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimiyle ortaklaşa çalışan kişidir.

Risk Analizi

isk analizi, ile , sistematik metotlarla çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan olası tehlikeleri ve riskleri belirlenir, risklere sebebiyet verecek kaynaklar sınıflandırılır ve doğabilecek…

Laboratuvar ve Diğer Hizmetler

Sağlık taramalarını zamanında yapılması, ortaya çıkabilecek sorunları önceden görüp erken önlem alınabilmesi açısından büyük önem teşkil etmektedir. Piramid OSGB…

İş Sağlığı Güvenliği

Piramid Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri kapsamında verilen eğitimler 6331 sayılı “iş sağlığı ve güvenliği kanunu” 17. Maddesi ve 07.04.2004…

Acil Durumu Eylem Planlaması

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında çıkartılan 18.06a.2013 tarihli ve 28681 sayılı ”İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” ile tüm iş yerleri…

Temel Yangın Eğitimi

Mevcut Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı…

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte çalışma  eğitimi temel iş güvenliği kurallarının dışında çalışma ortamı da dikkate alındığında özel kuralları ile daha dikkatli çalışılmasını gerektiren önemli bir konu olup…

İş Yeri Ortam Ölçümleri

“İş sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü” ne ve ilgili yönetmeliklere göre iş yerlerinde termal konfor ve fiziki şartlar açısından uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir…

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

Piramid Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ ndan A, B, C sınıfı sertifikalı iş güvenliği uzmanlarıyla, çalışanların daha güvenli…

İletişime Geçin