İş Sağlığı Güvenliği

Piramid Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri kapsamında verilen eğitimler 6331 sayılı “iş sağlığı ve güvenliği kanunu” 17. Maddesi ve 07.04.2004 tarihli resmi gazete’de yayınlanan 25426 sayılı “çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik” hükümleri kapsamında konusunda uzman arkadaşlarımız tarafından verilmektedir.