Risk Analizi

Risk analizi, ile , sistematik metotlarla çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan olası tehlikeleri ve riskleri belirlenir, risklere sebebiyet verecek kaynaklar sınıflandırılır ve doğabilecek sorunlar olasılık dağılımı ile işyeri yetkililerine aktarılır.

İş yerlerinde tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve risklerin kabul edilebilir seviyelere çekilmesi, iş kazalarını, meslek hastalıklarını, iş günü kayıplarını önleyerek verimliliği, üretimi ve yaşam kalitesini artırma Piramid OSGB çalışanları tarafından sağlanır.